Kids share their dreams in these photos from Dear World

Nice campaign

TED Blog

Dear-World-1

By Robert Fogarty of Dear World

When I was 14, my dad wrote me a note. He told me to figure out what I wanted and to go for it, but also that — if I failed and felt disappointed — that he wouldn’t be; that he’d still love me. I kept this note. Periodically, I read it to be reminded.

The message in that note is the message that I hope TEDYouth delivered to the kids who had the opportunity to attend in New Orleans, and to the thousands of kids who watched from around the world. The message that, with the right dreams and the right support, people can achieve incredible, wonderful things. Kids have boundless desire, and they believe in themselves. We, as adults, need to make sure that we do all we can not to stand in the way of dreams — not to add barriers onto seemingly impossible tasks. It’s true for our contemporaries, but doubly true…

View original post 185 từ nữa

Một tuần trước khi ra trận, xem lại bài vở. Khồ cái là kỳ thi này là câu hỏi tư duy, lập luận và vận dụng kiến thức vào mà làm. Làm sao trong vòng 45 phút có thể rặn nổi key messgages, situation analysis, problems/opp statement, SWOT, PEST, target cùng 5 characteristic…!!!!

Dự toán lần này ra trận, không chết cũng bị thương….

Hôn nhân là hai người gắn bó suốt cuộc đời như Kinh Thánh có nói ‘Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly’ – Đây là câu yêu thích nhất của Kha, thế nên ý nghĩa của đám cưới là mời những người bạn thân thiết, quen thuộc đến trước nhất là chia vui, hai là chúc mừng đôi tân nhân vĩnh kết đồng tâm, và cuối cùng cũng là quan trọng nhất là sự có mặt của họ như là nhân chứng cho lời hứa trăm năm của cô dâu và chú rể.  Nhưng không biết từ bao giờ, đám cưới đã trở thành một hình thức cứng nhắc và người thực hiện chúng cũng mệt mỏi. Còn những người được mời đến có mấy ai thực tâm chúc phúc cho họ? Đến là để ăn, ăn xong rồi về vì đinh ninh rằng mình đã bỏ tiền vào thùng đỏ. Cứ như ra tiệm gọi một cỗ đồ ăn và trả tiền…

Nếu là đám cưới Kha, Kha thích được làm lễ đính hôn trên một bờ cát trắng và mịn, nhận lời chúc mừng rốii riết của những tiếng sóng xì xào không ngừng, ở đó có gia đình và một vài người bạn thân. Thế là quá hoàn mỹ rồi…..:)